Categorii

Campionatul National de Catan etapa Timisoara


Data: 19.09.2012,

Campionatul National de Catan Etapa Timisoara
Se va desfasura in data de 20.10.2012 ora 14 - 18.

Premii in jocuri.
Taxa de participare de 15 Ron.
Locatia Zai Apres Cafe
Adresa: Str. Mercy nr. 5

Informatii si inscrieri la tel: 0721303705 sau pe mail: comenzi@tabladejoc.ro

 


Regulamentul Campionatului de CATAN - Ediţia 2012

Cap. I Scopul concursurilor
1.1 Scopul campionatului este atragerea şi încurajarea tinerilor şi adulţilor din întreaga Românie pasionaţi de jocurile de societate prin premierea şi aprecierea pasiunii lor pentru aceste jocuri educative şi recreative, crearea unei tradiţii şi a unei autorităţi de referinţă într-un domeniu aflat la început în România.
1.2 Competiţia oferă posibilitatea tuturor tinerilor şi adulţilor din România, – indiferent de apartenenţă etnică, religioasă sau socială – să îşi dezvolte personalitatea şi spiritul competiţional, să cunoască alţi tineri, să interacţioneze cu ei, să concureze în spiritul fair-play-ului şi să beneficieze de aprecierea naţională.

Cap. II Organizarea campionatului
2.1 Campionatul Național de Catan se desfașoară în conformitate cu Regulamentul Campionatului Internațional de Catan în vigoare.
2.2 Organizatorii oficiali ai acestei competiţii sunt Catan Gmbh și S.C. Ideal Board Games SRL denumite în continuare ORGANIZATORII OFICIALI.
2.3 Ediția 2012 a Campionatul Național de Catan este alcătuită din mai multe etape locale organizate în parteneriat cu diferite organizaţii, instituții sau persoane fizice şi finala naţională organizată de organizatorii oficiali.
2.4 O etapă locală a Campionatului Național de Catan poate fi organizată în orice localitate din țară cu condiția ca acest concurs să fie anunțat public în prealabil (cu 1 săptămână, preferabil 2, înainte de concursul propriu-zis). În acest sens, organizatorul/organizatorii etapelor locale vor transmite organizatorului oficial Anexa 1 completata cu referitoare la localitatea de desfășurare, la locația concursului precum și detalii de contact ale persoanei respectiv persoanelor responsabile cu organizarea.
2.5 Etapele locale pot fi organizate până la data de 30.10.2012 inclusiv. Finala Campionatul Naţional de Catan va fi organizată până la data de 17 noiembrie 2012.
2.6 Câştigătorul finalei va reprezenta România la Campionatul Mondial/European de Catan din anul 2013.

Cap. III Condiții de participare
3.1 La etapele Campionatului de Catan poate participa orice persoană fizică cu varsta peste 8 ani.
Persoanele sub 14 ani pot participa numai cu însoţitor sau însoţitori adulţi.
3.2 O persoană poate să participe într-un an calendaristic numai o dată la o etapă a concursului indiferent de localitate. Organizatorii etapelor locale au obligația de a transmite organizatorului oficial lista concurenţilor împreună cu datele lor de identificare (nume complet, telefon, e-mail) pentru centralizare. Organizatorii etapelor locale au obligația de a transmite în urma concursului și clasamentul etapei. În cazul în care un concurent participă de mai multe ori la diferite etape, atunci el va putea fi exclus şi ulterior din competiție.
3.3 La concurs(uri) se pot înscrie şi membri ai organizațiilor neguvernamentale sau de tineret, ai fundaţiilor sau asociaţiilor altele decât cele implicate în organizarea concursurilor. Nu este permisă participarea la concursuri a persoanelor care fac parte din instituţiile, organizaţiile şi entităţile care organizează unul dintre concursurile locale sau etapa finală.
3.4 La nici unul dintre concursuri nu pot participa ca şi concurenţi persoane care conduc sau sunt angajate ale unor societăţi comerciale având drept scop de activitate producerea sau comercializarea jocului de societate, care face obiectul de concurs, sau a altor jocuri de societate asemănătoare.

Cap.V Desfășurarea concursului
5.1 Pentru înscrierea în concurs este obligatorie completarea înscrierii în concurs la toate rubricile (Anexa 2) şi acceptarea condiţiilor de concurs.
5.2 Sortarea iniţială a concurenţilor se face prin tragere la sorţi a numărului de concurs.
5.3 Jucătorii vor juca trei partide; ordinea la mese se va schimba la fiecare rundă. Fiecare partidă trebuie să aibă acelaşi număr de concurenţi (de preferat 4 sau 3).
5.4 Pentru stabilirea clasamentului final se vor lua în considerare următoarele criterii (Anexa 3 - model):
-punctele de câștig calculate în funcție de fiecare loc obținut în cele 3 partide (vezi la punctul 6.2 modul de calcul al punctelor de câștig), și
- suma punctelor obținute în cadrul jocului „Coloniștii din Catan”.
- suma procentajelor propriilor puncte obţinute în cadrul celor trei partide (vezi la punctul 6.3 modul de calcul al procentajelor).
5.5 Punctajul maxim acumulat după cele trei runde va stabili câştigătorii. În cazul unor egalități de punctaj, jucătorii respectivi vor mai juca una sau mai multe runde de departajare.
5.6 La Campionatul Naţional de Catan 2012 se vor califica primii clasați la etapa locală în proporție de 20% din numărul total al participanţilor la respectiva etapă. Dacă numărul participanţilor la etapă nu este multiplu de 5 atunci la calcularea procentului rezultatul se va rotunji în sus.

Cap. VII Criteriile de departajare
7.1 Primul criteriu este dat de locurile obţinute în fiecare rundă.
7.2 Cel de-al doilea criteriu este dat de punctele de câştig cumulate pe parcursul celor trei runde de joc.
PUNCTAJ în funţie de locul obţinut
Locul 1 : 5 pcte
Locul 2: 3 pcte
Locul 3: 2 pcte
Locul 4: 1 pct
7.3 În caz de egalitate între mai mulți jucători se va calcula media aritmetică a punctelor de câștig.
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care trei jucători obţin acelaşi loc. (De exemplu: după o partidă cu patru persoane avem trei concurenţi la egalitate pe primul loc. În acest caz jucătorii la egalitate vor primi un punctaj rezultat din media aritmetică a punctelor pentru locurile 1, 2 şi 3, adică (5+3+2)/3 = 3. Locul 4 va primi 1 punct.)
7.4 Cel de-al treilea criteriu de departajare este dat de suma procentajului propriilor puncte obţinute la cele trei runde.
Exemplu:
Jucătorul A şi jucătorul B sunt la egalitate în funcţie de locurile obţinute. Deoarece ambii acumulează 15 de puncte de câştig ei sunt în continuare la egalitate. În acest caz se va lua în considerare cel de-al treilea criteriu de departajare.
Jucătorul A:
Runda 1: Dacă are 10 puncte de câştig şi dacă la masă au fost în total 32 de puncte de câştig, procentul său va fi de: 31,25%.
Runda 2: Jucătorul are 8 puncte de câştig; la masă au fost în total 30 de puncte de câştig, procentul său va fi: 26,67%.
Runda 3: Dacă are 10 puncte de câştig şi la masă au fost în total 36 de puncte de câştig, procentul său va fi: 27,78%.
Suma procentelor în cazul jucătorului A este de: 85,70.
Jucătorul B:
Runda 1: Dacă are 10 puncte de câştig şi dacă la masă au fost în total 30 de puncte de câştig, procentul său va fi de: 33,33%.
Runda 2: Jucătorul are 10 puncte de câştig; la masă au fost în total 33 de puncte de câştig, procentul său va fi: 30,3%.
Runda 3: Dacă are 8 puncte de câştig şi la masă au fost în total 36 de puncte de câştig, procentul său va fi: 22,22%.
Suma procentelor în cazul jucătorului B este de: 85,85.
Evaluarea finală: Jucătorul B se clasează înaintea jucătorului A !!!!
7.5 Cel de-al patrulea criteriu este dat de suma punctelor obținute în joc în urma fiecărei runde .

Cap. VI Reguli suplimentare pentru jocul "Coloniştii din Catan"
6.1 Prima acţiune a unui jucător va fi cea de a da cu zarul; el va putea însă să joace mai întâi o carte specială.
6.2 Este interzisă construirea unei străzi în continuarea unei colonii respectiv a unui oraş al unui alt jucător.
6. 3 Cărţile speciale pot fi jucate doar în următoarea tură de la cumpărarea lor. Excepţia de la această regulă este dată de cărţile speciale cu puncte de câştig (de ex. Un jucător cumpără o carte specială cu un punct de câştig, iar dacă acest punct îi va asigura cele 10 puncte necesare unei victorii, el va putea să dezvăluie cartea.).
6.4 Nu există nici o delimitare a etapei de comerţ respectiv a celei de construire.
6.5 Un jucător este învingător dacă a acumulat 10 (sau mai multe) puncte de câştig şi dacă este rândul său.
6.6 În cazul în care după ce se dă cu zarul, una dintre resurse nu este suficientă pentru toţi jucătorii, ea nu va fi împărţită deloc. Celelalte resurse se vor împărţi în mod normal.
6.7 Un port poate fi folosit în aceeași rundă în care a fost construit.

Cap. VIII Penalizări
8.1 Comportamentul nesportiv al concurentului sau al însoţitorilor se sancţionează cu excluderea din concurs a concurentului. Directorul de concurs decide dacă comportamentul poate fi încadrat ca şi «comportament nesportiv». Recidiva se sancţionează cu excluderea din campionat pe una, mai multe ediţii sau definitiv.
8.2 Declaraţiile defaimătoare şi jignitoare, limbajul trivial şi gesturile obscene, huliganice, exprimate atât în timpul concursului cât şi în afara lui, sau în timpul unor alte manifestări care au legătura cu concursurile de jocuri de societate sunt sancţionate prin excluderea din concurs, din mai multe concursuri succesive sau prin excluderea totală. Sancţiunile vor fi stabilite de către S.C. Ideal Board Games SRL
8.3 Remarcile cu caracter vădit xenofob, indecent sau publicitar înaintea sau în timpul concursului duc la excluderea concurentului din concurs.
8.4 Un participant exclus din concurs pierde taxa de participare, organizatorul nefiind obligat să o returneze.

Cap. IX Dispoziţii finale
9.1 În momentul înscrierii în competiţie jucătorii trebuie sa fie de acord cu acest regulament.
9.2 Necunoaşterea acestui regulament nu scuteşte jucatorii de aplicarea sancţiunilor corespunzătoare.